Om handledningen

Jag erbjuder flera olika sorters handledning som kan anpassas till just er verksamhet för största möjliga effekt. Handledningen kan vara process, ärende– eller metodhandledning beroende på era behov i stunden, men ofta har den inslag av alla tre delarna. Vid behov finns också möjlighet till verksamhetsutveckling. Ofta har jag förberett en eller flera övningar för att frigöra energi och kreativitet. 

Varför handledning?

Individen

För individen kan handledning innebära att yrkesutvecklingen stärks och att den person man är införlivas i yrkesrollen och i arbetsplatsens mål

Gruppen

Handledningen kan ge ökat samarbete där en feedbackkultur kan skapas genom bättre kommunikationsmönster. Det gör att gruppen hittar en balans mellan trygghet och utmaningar och olikheter integreras. 

Verksamheten

Handledningen ska stötta verksamhetens mål, följa värdegrunden och stärka eller utveckla arbetssätt som som möjliggör ett effektivt och etiskt arbetssätt. Det kan också innebära kunskapsutveckling hos gruppen. 

Organisationen

Handledningen ska stödja organisationens funktion, hierarki, tydliggöra mandat, roller och utveckling.

Vad kan handledningen leda till?

  • Nya insikter
  • Nya strategier
  • En bättre grupprocess
  • Lägre stressnivå

Chefshandledning

Att som chef gå i ledarskapshandledning kan vara både avlastande dig som individ men också effektivt för organisationen. För vad behöver egentligen en arbetsgrupp för att fungera väl, få samsyn och vara en positiv kraft i organisationen? Och vad behöver en chef för att kunna stötta och styra gruppens processer. Eftersom jag själv länge arbetat som chef har jag erfarenhet av att utveckla och driva organisationer framåt men också av att ha svåra och korrigerande samtal och även säga upp personal när de eller organisationen behöver gå vidare. Att som chef hitta strategier gör att det både känns bättre och blir lättare att bli mer tydlig i sin roll.