Handledning inom psykosocialt arbete

Handledning för grupper, individer och ledare

Målsättningen med den handledning jag erbjuder är att de som deltar ska lämna handledningen med en känsla av att ha kommit till insikt, hittat strategier, en bättre process, förhoppningsvis lärt sig något och ibland också stillat sinnet i en hektisk vardag. 

Gruppen får ventilera. Man kan gå till en handledning och vara oförberedd för vardagen har sprungit i 200, landa och gå ifrån med mer energi.

Jag kan reflektera bra med arbetsgruppen. Nya infallsvinklar, verktyg att ta sig an ärenden. Reflektera utifrån ICDP är väldigt intressant. Lärorikt!

Tycker jag har lärt mig strategier och olika sätt att lösa olika situationer på, som ny i yrket finns mycket att lära hela tiden.