Jag har sedan 1993 då jag blev färdig socionom arbetat med barn, ungdomar och familjer på olika sätt. Som ledare har jag utöver arbetet med barn och ungdomar också haft glädjen att utveckla och expandera verksamheter, men också sorgen att permittera och av andra anledningar än arbetsbrist avsluta anställningar. 

 

Som person är jag färgad av Programmet Vägledande samspel ICDP som jag arbetat med sedan 2007. Det betyder att jag är intresserad av anknytning, teorier om lärande men också av inkludering- och samspelets betydelse för en persons demokratiska utveckling. Hur det går till när vi i samhället går från lydnadskultur till ansvarskultur, barns rättigheter och barnkonventionen, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Hur vi som arbetar med barn och familjer kan utreda men också stötta föräldrar och andra omsorgsgivare  att vara sitt bästa jag.

 

Tidigare uppdrag

Första uppdraget som handledare hade jag för Jönköpings kommun 2015. Till största del berodde det på att jag är utbildare och handledare i Vägledande samspel och då kommunen implementerat programmet ville de även att handledningen skulle genomsyras av ICDP:s teman och dialoger. Ju längre tiden gått har jag även fått uppdrag i andra kommuner och i privata organisationer. Yrkeskategorier jag handlett i grupp är kuratorer, socialsekreterare, familjehemssekreterare, fältsekreterare, föräldrastödjare, familjehemskonsulenter samt några enskilda handledningar bl.a. till chafer. Jag har även ingått i uppdrag för krishantering. 

Arbetslivserfarenhet 

 • Handledare
  2015 – pågående 
 • Verksamhetsledare för Familjehemscenter i Östergötland AB, deltid
  2014 – pågående  
 • Familjehemskonsulent 50%
  2011 – 2014 
 • Utvecklingsledare, Risingegårdens Akut, Utrednings- och behandlingshem 50%
  2011 – 2012  
 • Föreståndare Risingegårdens Behandlingsenhet 
  2000 – 2011  
 • Social utredare Risingegårdens Utredningshem
  1996 – 1999 
 • Socialsekreterare Linköpings kommun 1995 – 1996 


Övriga meriter/engagemang 

 • Auktoriserad socionom
  2001-12-19 
 • Ledamot i Styrelsen Stiftelsen ICDP Sweden
  2011 – pågående 

 

Utbildning

Ersta Sköndal Bräcke högskola 

 • Handledarutbildning, med inriktning mot arbete med familjehem och kontaktfamiljer 15p 
  2015-01-24 
 • Kreativa metoder – i handledning och för individ- och grupputveckling 7,5p
  2018-05-30 
 • Handledning i psykosocialt arbete 45p
  2021-11-23 

Linköpings universitet 

 • Ledning av hälso- och  välfärdsorganisationer 1, 30p
  2000-05-29  
 • Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer 2, 30p
  2001-05-28 
 • Existentiell psykologi, 15p
  2007-01-19 

 Malmö högskola 

 • Undervisning och handledning av vuxna I, 15p
  2012-01-18 

Örebro universitet 

 • Socionomexamen, 210p
  1993-01-15 
 • Child Rights – A Work of Change (barnkonventionen), 7,5p
  2012-11-20

 

Övriga utbildningar 

 • Vägledande samspel ICDP Nivå 1
  2007
   
 • Vägledande samspel ICDP Nivå 2
  2008
   
 • Vägledande samspel ICDP Nivå 3, Handledare/Utbildare
  2010
   
 • Vägledande samspel ICDP Vidareutbildning
  2016
   
 • Vägledande samspel ICDP Vidareutbildning, Förälder i Nytt land 2023
 • Anknytning och Trauma, Forsberg & Fager (utbildar familjehem i detta) 
  2019
 • MBT Mentalization Based Training – Anna Freud Center London
   2016
   
 • Grundläggande DBT, KBT och ACT, Gabriel Linton, Valentin o Linton Psykologtjänst AB 
  3 heldagar, 2014.
 • BBIC Socialstyrelsen Stockholm
  2009